งาน Enfa Brain Expo 360 Genius

6

งาน Enfa Brain Expo 360 Genius  4 ปฏิบัติการทางสมอง เส้นทางสู่ 360 อัจฉริยะรอบด้าน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ กับ 360 Brain Galaxy โรงภาพยนตร์แบบ 360 เข้าใจสมองแบบรอบด้าน พร้อมตื่นตากับเทคนิคพิเศษเทคโนโลยี 3D เหมือนจริง และกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาการทางสมองที่เหนือกว่า

ระหว่างวันที่ 12 – 21 กันยายน 2557 สถานที่ : รอยัล พารากอน ฮอลล์