“ป้องกัน” ยังอ่อน?? “หื่น-ฆ่า..เด็ก” วัดใจ “รัฐบาล-คสช.”

833424

กรณีสัตว์ต่าง ๆ อย่างเช่นสุนัข ถูกทำร้าย ถูกทำทารุณ ถูกฆ่า แล้วเกิดกระแสสนใจในเชิงประณามผู้กระทำ ในเชิงกระตุ้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเอาผิดอย่างเร่งด่วน และโดยเฉพาะกระแสในเชิงที่เป็นการ “รณรงค์-ป้องกัน” ไม่ให้มีการกระทำในลักษณะนี้อีก นี่นับเป็นเรื่องที่ดี และก็น่าดีใจแทนบรรดาสรรพสัตว์

’ภัยต่อสัตว์“ ยุคนี้ ’รณรงค์-ป้องกัน“ เซ็งแซ่

ถ้า ’ภัยต่อเด็ก“ เซ็งแซ่แบบนี้บ้างก็คงจะดี!!

ทั้งนี้ ว่ากันถึง “ภัยต่อเด็ก” กับการ ’ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก“ ’ข่มขืนเด็ก“ ซึ่งหลายกรณีมีการ ’ฆ่าเด็ก“ ด้วย!! ภัยเด็กรูปแบบนี้ “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” นำเสนอเน้นย้ำเป็นระยะว่า… สถานการณ์ใน ไทย ’นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ“ ซึ่งย้อนดูหลาย ๆ รัฐบาลที่ผ่าน ๆ มา แม้จะมีการระบุถึงการปกป้องดูแลเด็กในเชิงนโยบายระดับประเทศ แต่เอาเข้าจริงภัยเด็ก “ภัยทางเพศ” ก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ซ้ำยังรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

กับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่บริหารประเทศควบคู่ไปกับการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยที่หัวหน้า คสช. และหัวหน้ารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา …ก็น่าติดตามดูว่าจะใส่ใจเรื่องนี้แค่ไหน? อย่างไร?

“ภัยเด็ก” กรณี “ภัยทางเพศ” นั้น ณ ที่นี้ต้องขอเน้นย้ำ-สะท้อนกันไว้อีกครั้งว่า… ปัจจุบันเด็ก ๆ ในไทย โดยเฉพาะเด็กหญิง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกข่มขืน ได้ง่าย ๆ อย่างชนิดที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ!! อายุของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในปัจจุบัน แค่ 2-3 ขวบก็ติดกลุ่มเสี่ยงแล้ว!! ที่สำคัญหลัง ๆ มานี้ มีการกระทำต่อเด็กในแทบจะทุกสถานที่ แม้แต่ในสถานที่ราชการ ในโรงเรียนที่เด็กเรียน ในศาสนสถานใกล้บ้านเด็ก หรือแม้แต่ในบ้านเด็กเอง โดยมีกรณีที่ กระทำโดยคนใกล้ตัวเด็ก หรือแม้แต่คนที่มีสายเลือดเดียวกันกับเด็ก มากขึ้น

“ภัยต่อเด็ก” ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง…

เกิดจนเป็นเรื่องชาชินในสังคมไทยแล้ว??

เน้นย้ำ-สะท้อนไว้อีกครั้งว่า… สถิติเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเรื่องนี้ยืนยันได้โดยหลายฝ่าย…นี่ประเด็นหนึ่ง ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กนี่ก็นับว่า เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ไปแล้ว…นี่อีกประเด็นหนึ่ง, การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ส่งผลกระทบรุนแรงหลายด้าน ทั้งต่อตัวเด็กที่ถูกกระทำ ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เป็นการบั่นทอนศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของชาติ…นี่ก็อีกประเด็นหนึ่ง

และกับการจะ “แก้ไขและป้องกันปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก-ปัญหาข่มขืนเด็ก” ให้ได้ผลนั้น ก็มีหลายฝ่ายชี้ไว้ว่า… จำเป็นต้องทำโดยหลายส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อม ๆ กัน ทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เอกชน องค์กรอิสระ หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานรัฐต่าง ๆ และรัฐบาล…ที่มิใช่แค่บางกระทรวง ในส่วนของรัฐบาล ก็เคยมีเสียงเสนอแนะไว้นานแล้ว ว่า… ต้องให้ความสำคัญแบบบูรณาการทั้งรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานด้าน กระบวนการกฎหมาย ยุติธรรม สาธารณสุข การศึกษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัฒนธรรม ฯลฯ และที่สำคัญต้องมิใช่แค่การให้ความสำคัญกับปัญหาเฉพาะกรณีที่เป็นการเกิด เหตุน่าสลดใจขึ้นแล้ว เพราะนี่เป็นส่วนของปลายเหตุ แต่ ’ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ“ ด้วย

กับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ การ ’รณรงค์ป้องกัน-มีมาตรการ เชิงรุกในการป้องกัน“ รูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องมี-ต้องทำ และอย่างบูรณาการ ทั้งโดยตรง-โดยอ้อม ซึ่งกลไกหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ก็มีอยู่แล้วไม่น้อย ต้องให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากกว่าที่ผ่าน ๆ มา

ยกตัวอย่างเช่น… ภารกิจเชิงรุกเพื่อพิทักษ์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้อย่างมี ประสิทธิภาพ…ต้องเข้มข้นมากขึ้น ภารกิจเชิงรุกเพื่อฟื้นฟูคุณธรรม ค่านิยมอันดีงาม ที่จะไม่ทำร้าย-ไม่ย่ำยีทางเพศเด็ก…ต้องมี-ต้องทำ ฯลฯ

ทั้งนี้ ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวถึงกรณีมีการก่อเหตุทำร้ายและฆ่านักท่องเที่ยวต่างชาติ และกรณีวัยรุ่นวัยเรียนวิวาทฆ่ากัน ในเชิงตั้งคำถาม พร้อมสั่งการ ประมาณว่า…ยุคนี้ไทยมีการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ทำไมจึงยังเกิดเหตุที่รุนแรง?? ต้อง ’ป้องปราม“ ไม่ให้มีการเกิดเหตุเช่นนี้!!

กรณี ’ภัยทางเพศเด็ก“ ก็น่าจะอยู่ในข่าย!!

ในไทยยุคนี้มี “เพลง” ที่เนื้อหาเกี่ยวกับการคืนความสุขสู่สังคมไทย เร็ว ๆ นี้อาจมีการสร้าง “หนัง” ที่เนื้อหาส่งผลดีต่อประเทศ แต่ที่เห็นผลตอบรับได้ค่อนข้างชัดโดยพลันคือยุคนี้ไทยมีนายกฯ-หัวหน้า คสช. ที่ ’พูด-สั่งการ“ เรื่องต่าง ๆ แล้วก็มีการดำเนินการที่แข็งขัน ซึ่งก็น่าติดตามดูว่ากรณี “ภัยทางเพศเด็ก” จะมีการพูด-สั่งการ จะมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องช่วยพูด-สั่งการ หรือจะมีการแก้ไขป้องกันเข้มขึ้นก่อนที่กรณีปัญหานี้จะถูกพูด-สั่งการ หรือไม่? อย่างไร?

กับ ’ภัยต่อสัตว์“ ยุคนี้ยัง ’ใส่ใจกันเซ็งแซ่“ ได้

แล้ว ’ภัยต่อเด็ก“ ที่ ’บั่นทอนอนาคตชาติ“ ล่ะ

จะมีการ ’แก้ไข-ป้องกัน“ ดีขึ้นหรือไม่???.